Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 35-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu.

Kilpailu jakautuu alueellisiin alkukilpailuihin, joissa ratkaistaan Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen Vuoden nuoret yrittäjät, sekä valtakunnalliseen loppukilpailuun, johon osallistuvat aluetason voittajat sekä Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen esittämät ehdokkaat. Loppukilpailun finalisteiksi valitaan viisi parasta ehdokasta.

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä paljastetaan nuorten yrittäjien Get Together -tapahtumassa Hyvinkäällä 24.8.2018.

Vuoden nuori yrittäjä -palkinto on niin alue- kuin valtakunnan tason kilpailussa vertaisarvostukseen perustuva yrittäjiltä yrittäjille annettava tunnustus. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita eikä esimerkiksi järjestöaktiivisuutta. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun kolmen parhaan palkitsemista yhteensä 30 000 euron suuruisella summalla. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoittaa 1 500 euron suuruisen tuen kullekin alueelle.

llmianna nuori yrittäjä kilpailuun

Tunnetko oivan nuoren yrittäjän paikkakunnaltasi tai lähipiiristäsi? Ilmianna hänet mukaan Vuoden nuori yrittäjä 2018 -kilpailuun. Ilmiantosi välitetään oman alueesi yrittäjäyhdistykselle, joka ottaa sen huomioon virallisessa ehdokasasettelussa.

Ennen kuin teet ilmiannon, lue kilpailijalta edellytetyt kriteerit (ks. alla). 

Huomaathan, että mikäli olet Suomen Yrittäjien jäsenyritys, voit yhdessä kahden muun jäsenyrityksen kanssa myös virallisesti asettaa kilpailijan (ks. kohta Kilpailijoiden virallinen asettaminen).

Edellisvuonna ilmiannettu yrittäjä voidaan ilmiantaa uudelleen, mikäli hän ei ole aluetason kilpailua voittanut ja täyttää muutoin kilpailun kriteerit.

Ilmiantomahdollisuus on päättynyt 7.1.2018.

Kilpailijan kriteerit

 • Yrittäjä on täyttänyt kilpailuvuonna (2018) enintään 35 vuotta.
 • Yrittäjän perustama yritys on toiminut vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen (2018) mennessä.
 • Yrittäjä voi olla myös yrityksen nuori jatkaja, joka on omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen johtanut yritystään menestyksellisesti vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen (2018) mennessä.
 • Mikäli yrityksessä on useampi osakas, tulee vähintään 50 % osakkeista olla alle 35-vuotiaan/-vuotiaiden omistuksessa.
 • Yrityksellä on oltava jatkuvan menestymisen edellytykset ja talous kunnossa.
 • Yrittäjän yrityksen ei tarvitse olla Suomen Yrittäjien jäsen.

Ajankohtaista

Kilpailuohjeet

Kilpailijoiden virallinen asettaminen

 • Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys tai jäsenyritys voi ehdottaa kilpailijoita kerättyjä ilmiantoja hyödyntäen Vuoden nuori yrittäjä -kilpailuun oman alueensa Suomen Yrittäjien aluejärjestölle seuraavin rajoituksin:
  • Yksittäisen jäsenyrittäjän ehdotuksella on oltava kaksi kannattajaa, jotka ovat Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjiä.
  • Kilpailijaksi ei voi ehdottaa omaa yritystään tai lähiomaisensa yritystä.
  • Aluejärjestöjen toimihenkilöt tai luottamusjohto eivät voi toimia ehdottajina tai kannattajina.
 • Kilpailijat ehdotetaan aluejärjestölle alkukilpailuihin tarkoitetulla lomakkeella. Lomake palautetaan aluejärjestölle postitse (kuoreen merkintä ”Vuoden nuori yrittäjä 2018”) tai sähköpostitse skannattuna pdf-tiedostona.
 • Kilpailijat on ehdotettava aluejärjestölle viimeistään 28.2.2018 tällä lomakkeella:

ehdotus_vuoden_nuori_yrittaja_2018.pdf

Alueen Vuoden nuori yrittäjä

 • Aluejärjestö valitsee ehdotetuista kilpailijoista alueensa Vuoden nuoren yrittäjän.
 • Aluejärjestö palkitsee alueensa Vuoden nuoren yrittäjän valitsemanaan ajankohtana.
 • Aluejärjestön on haettava Yksityisyrittäjäin Säätiön 1 500 euron suuruinen palkintoraha-avustus alueensa vuoden nuoren yrittäjän palkitsemiseen viimeistään 24.8.2018 (annukka.astrand@yksityisyrittajainsaatio.fi). Säätiö tilittää avustuksen hakemuksesta aluejärjestölle, joka tilittää palkinnon aluevoittajalle.

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä

 • Aluejärjestön on ilmoitettava alueensa vuoden nuori yrittäjä Suomen Yrittäjien keskusjärjestölle (nuoret@yrittajat.fi) valtakunnalliseen Vuoden nuori yrittäjä -kilpailuun viimeistään 3.4.2018.
 • Myös Suomen Yrittäjien toimialajärjestö voi ilmoittaa valtakunnalliseen kilpailuun yhden ehdokkaan viimeistään 3.4.2018.
 • Alue- ja toimialajärjestöt ilmoittavat kilpailijat käyttäen loppukilpailuun tarkoitettua verkkolomaketta.
 • Lomakkeen lisäksi järjestöjen on jätettävä ehdotettavan yrityksen viimeisin tuloslaskelma ja tase sähköpostitse osoitteeseen nuoret@yrittajat.fi.
 • Lisäksi aluejärjestön on lähetettävä skannattu kopio paikallisyhdistyksen tai jäsenyrittäjien jättämästä alkuperäisestä ehdokaslomakkeesta sähköpostitse osoitteeseen nuoret@yrittajat.fi.
 • Suomen Yrittäjien keskusjärjestö valitsee aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen esittämistä ehdokkaista kilpailun viisi finalistia, jotka julkistetaan elokuussa 2018.
 • Kilpailun tuomaristo valitsee finalisteista Vuoden nuoren yrittäjä -kilpailun voittajan, joka paljastetaan nuorten yrittäjien Get Together -tapahtumassa Hyvinkäällä 24.8.2018.
 • Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnan finaalin kolmen parhaan palkitsemista seuraavilla summilla:
  1. sija 20 000 euroa
  2. sija 7 000 euroa
  3. sija 3 000 euroa

Vuoden nuori yrittäjä -palkittuja

Kilpailua tukee