Yrittäjyys on opiskelijalle lisäansioiden hankkimisen lisäksi erinomainen tapa kartuttaa arvokasta kokemusta, josta on hyötyä suuntasi sitten palkkatöihin tai yrittäjäksi. Yrittämistä voi nykyään kokeilla entistä helpommin jo opintojen ohessa. Seuraavaan on koottu parhaat tavat lähteä liikkeelle.  

Perusta NY-yritys

NY Vuosi yrittäjänä (9-luokka/lukio/ammattioppilaitos) ja NY Start Up –ohjelmat (korkeakoulu) antavat nuorelle tilaisuuden perustaa oma yritys vuoden ajaksi osana koulun opetusta ja kokeilla yrittäjyyttä käytännön kokemusten kautta. Ohjelman käytännön toiminnasta vastaa opettaja.

NY-yritys toimii yhden vuoden (lukukausi tai kalenterivuosi) ajan ja sen tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen oppiminen jo opiskeluaikana.

NY-yritys toimii oikealla rahalla ja myy tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille. Toiminnasta saatu voitto on veronalaista tuloa ja toiminnan liikevaihdon jäädessä alle 10 000 euron eivät NY-yrittäjät ole arvonlisäverovelvollisia. Verotuksessa toiminta rinnastetaan itsenäiseen tulonhankkimistoimintaan (ks. Verohallinnon ohje).

Lukuvuonna 2015–2016 perustettiin 1 600 NY-yritystä ja ohjelmiin osallistui 4 500 nuorta.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa 7–25-vuotiaille nuorille lukuisia yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia ohjelmia.

Perusta 4H-yritys

4H-yritys on hyvä tapa tienata rahaa opiskelujen ohella, kerryttää arvokasta työkokemusta tai kokeilla omaa liikeideaa. Monet 4H-yrittäjät perustavat yrityksensä opiskelemaansa alaan tai omiin harrastuksiin liittyen.  4H-yrittäjänä toimimisesta on myös mahdollisuus saada 7 opintopisteen arvoinen todistus, jota voi hyödyntää esim. tutkinnon vapaavalintaisissa opinnoissa tai opiskelemaan hakiessa. Opintopisteiden tunnustamisesta kannattaa aina kysyä etukäteen oppilaitoksesta.

4H-yritys on malli alle 29-vuotiaiden nuorten pienimuotoista yrittäjyyttä varten. Tärkeät rajat on mietitty valmiiksi, jotta nuori voi keskittyä oman ideansa toteuttamiseen. 4H-yrityksen liikevaihto on enintään 7 000 euroa vuodessa. Kyseessä on sivutoiminen yrittäjyys, ei elinkeino. 4H-yritys voi toimia lyhimmillään yhden päivän, se voi olla kesätyö tai se voi olla jatkuvasti toimiva. 

Hanki mentoriksi YES Kummi

Oletko perustanut NY-yrityksen tai 4H-yrityksen ja tahdot vinkkejä ja kehitysehdotuksia? YES-kummiportaalissa yeskummit.fi voit ottaa yhteyttä YES Kummeihin ja ehdottaa heille oman harjoitusyrityksesi neuvonantajaksi ryhtymistä.

YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä. Kummit tuovat kouluille tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä sekä toimivat esikuvina työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina.

Etenkin yrityksen ideointivaiheessa on hyvä keskustella ulkopuolisten kanssa. Neuvonantaja voi esimerkiksi auttaa yritystäsi eteenpäin tuotteen valmistukseen tai hankintaan liittyvissä asioissa, antaa vinkkejä myyntiin, markkinointiin ja esiintymiseen sekä auttaa sinua verkostoitumaan.

YES Kummien toiminta on vapaaehtoistyötä, eli heille ei makseta palkkioita tai korvauksia.

Perusta oikea yritys

Varsinaisen yrityksen perustamiseen ja liiketoiminan käynnistämiseen löydät apuja useasta eri lähteestä.

Entrepreneurship societies

Useimmilta korkeakoulukampuksilta löytyy opiskelijavetoinen entrepreneurship society, yrittäjyysyhteisö, jonka tehtävänä on edistää yrittäjyyskulttuuria oppilaitoksessa. Yhteisöt järjestävät innostavia tilaisuuksia, hyödyllisiä koulutuksia sekä kiinnostavia kilpailuja. Joidenkin yhteydessä toimii myös yrityshautomo. 

Startup Nation