Nuoretyrittäjät.tv
Yrittäjyyden olennaiset videomuodossa

Liiketoimintasuunnitelma

Yritystoiminnan suunnittelu kannattaa aloittaa tutustumalla liiketoimintasuunnitelmaan.


Liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloitetaan laatimalla tiivistelmä liikeideasta sekä tekemällä SWOT-analyysi.


Liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan auki oma osaamisen.


Liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan myytävät tuotteet ja palvelut.


Liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan yrityksen asiakkaat ja markkinat.


Liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan yrityksen markkinoilla toimivat kilpailijat.


Liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan kuvaus omasta yrityksestä ja sen toiminnasta.


Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä on hyvä suunnitella yrityksen kirjanpito ja taloushallinto.