Nuoretyrittäjät.tv tarjoaa hyödyllistä informaatiota yrittäjyyttä harkitseville ja yritystoimintaa käynnistäville ymmärrettävässä ja napakassa videomuodossa. 

Yritysvastuu

Vastuullisesti toimiva yritys edistää kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa. Vastuullisesti toimiva yritys tekee usein myös parempaa tulosta pitkällä aikavälillä. Aikana, jolloin kuluttajat ovat entistä valveutuneimpia ja maailman tila herättää huolta, on jokaisen yrittäjän mietittävä omaa yritysvastuutaan. Katso asiantuntija Anne Vanhalan videosarja siitä miksi yritysvastuuseen tulee kiinnittää huomiota, miten se voi toimia liiketoiminnan kirittäjänä ja miten yritysvastuu näkyy nykypäivän rekrytoinnissa.

Yritysvastuu - mitä ja miksi?

 

 

 

Yritysvastuu liiketoiminnan kirittäjänä

 

 

 

 

Yritysvastuu ja rekrytointi 

 

 

 

 

Yrittäjyyden muodot

Laskelmat

NY-yritys - Nuori Yrittäjyys ry

Fennia: Yrityksen vakutuukset

Liiketoimintasuunnitelma

Toiminimikurssi - Yritä.fi

4H-yritys - Suomen 4H-liitto