Rakkaat työntekijät ja yrittäjät

Elämme vastakkainasettelun aikaa. Tuntuu, että kaikkiin uutisiin täytyy reagoida joko vihalla tai rakkaudella. Niin kuin elämä olisi mustaa ja valkoista, ei mitään siltä väliltä. Elämme myös suurta murroksen aikaa. Työelämä muuttuu nopeammin kuin pitkään aikaan ja se vaatii meiltä kaikilta aivan uudenlaista suhtautumista ja sopeutumista; Ammattialoja kuolee ja uusia syntyy.

Itse olemme yrittäjinä surullisia kommenteista, joissa meitä verrataan riistäjiin ja kiskureihin. Jokaista uudistusta vastustetaan kynsin hampain ja aina ajatellaan, että kyse on vain työntekijän aseman huonontamisesta. Emme voi väittää, etteivätkö jotkut yrittäjät aja myös tätä takaa, mutta miksi rankaista kaikkia muutaman henkilön tähden? Suurin osa meistä yrittäjistä on aivan tavallisia ihmisiä.

Työntekijän etu on myös meidän etumme. Toivommekin, että niin työntekijät kuin me itsekin saisimme tarvittavaa tukea ja turvaa muuttuvan työelämän melskeissä.

Me molemmat tarvitsemme toisiamme

Yrittäjinä haluamme säilyttää työpaikkamme ja siksi on pakko kehittyä - toinen vaihtoehto on kuolla pois. Julkisuudessa velloo kuva molemminpuolisesta kiittämättömyydestä. Fakta kuitenkin on, että hyvä työtekijä on yrittäjälle kultaakin kalliimpi ja ilman yrittäjää, ei ole työpaikkaa. Me molemmat tarvitsemme toisiamme. Ilman teitä ei yritys voisi menestyä ja kasvaa. Yrityksen kasvu takaa myös työntekijöille paremman palkan, vakaamman työn sekä mahdollisuuden kehittää itseään ja edetä urallaan, mikäli itse näin haluaa. Pidetään yhdessä meidän työpaikat hengissä, että meille kaikille riittäisi töitä!

Mieti, mitä siitäkin tulisi jos ei olisi yhtään yritystä? Julkinen sektori ei elätä kaikkia.

Muuttuvassa maailmassa on uudistuttava

Aivan liian paljon näkee ammattiyhdistysliike mollaa yrittäjiä ja toisinpäin. On kaikkien kannalta reilua, että on olemassa ay-liike, joka ovat työntekijöiden puolesta sopimassa työelämän sääntöjä ja ajavat työntekijöiden puolta, silloin kun kohdalle sattuu ei niin luotettava yrittäjä.

Muuttuvassa maailmassa myös ay-liikkeen tulisi uudistua ja pysyä perässä työelämän vaatimuksissa. Alojen väliset erot kehityksessä ovat valtavat. Osa aloista kehittyy huimaa vauhtia ja osa hitaammin tai jopa taantuu ja häviää. Siksi olisi tärkeää, että myös ay-liikkeessä huomattaisiin tämä työelämän kehitys ja pyrittäisiin vastaamaan työelämän tarpeisiin joustamalla työehdoissa, siellä missä sitä tarvitaan.

Esimerkiksi joustavat työajat ja jonkinlainen tulokseen pohjautuva palkkaus toisivat osalle aloista huomattavaa joustavuutta ja kilpailuetua verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihin. Globaalissa maailmassa emme enää voi tuijottaa vain omaa napaamme, vaan meidän täytyy ottaa huomioon, missä muu maailma menee ja miten me pystymme olemaan entistä parempia.

Miksi siis asettua vastakkain?

Miksi emme voisi kulkea rintarinnan ja luoda yhdessä tähän maahan parempaa tulevaisuutta? On meidän kaikkien etu ja työn sekä elintason jatkumisen tae, jos puhallamme yhteen hiileen ja viemme tätä maata yhdessä eteenpäin.

Toivomme siis avointa, läpinäkyvää ja rakentavaa keskustelua hyvässä hengessä. Lopetetaan syyttely ja ratkaistaan ongelmat yhdessä. Nähdään asiat kaikkien osapuolten näkökannalta. Näin voimme luoda yhteisen paremman maan, jossa meidän kaikkien on hyvä elää.

Savon Nuorten Yrittäjien työryhmän puolesta
Jenni Rutonen, puheenjohtaja
Paula Valta, varapuheenjohtaja