Eurooppalainen vaihto-ohjelma yrittäjille

Erasmus nuorille yrittäjille on rajat ylittävä, ikärajaton vaihto-ohjelma, joka antaa alkaville yrittäjille mahdollisuuden oppia kokeneilta pk-yrittäjiltä ja päinvastoin. Ohjelman kautta pk-yrittäjät hankkivat kansainvälistä kokemusta ja verkostoituvat samalla saaden uusia ideoita omaan liiketoimintaansa. Vaihto-ohjelman tarkoituksena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun.


Ohjelmassa alkava yrittäjä lähtee vaihtoon ulkomailla sijaitsevaan isäntäyritykseen. Yrittäjät tekevät yhteistyötä 1–6 kuukautta. Vaihtoon voivat hakea kaikki alkavat yrittäjät, joilla on yrittäjyyskokemusta alle kolme vuotta. Isäntäyrityksiksi voivat hakea kokeneet yrittäjät, joilla yrittäjyyskokemusta on karttunut vähintään kolme vuotta.


Vaihto tarjoaa molemmille tilaisuuden kansainvälistymiseen ja uusien yhteistyö- ja markkinamahdollisuuksien kartoittamiseen. Alkava yrittäjä saa tietoa yrittäjyydestä ja oman yritystoiminnan aloittaminen helpottuu tai uusi yritys vahvistuu. Kokenut yrittäjä uusia näkökulmia yritystoimintaan ja kokemuksen mentorina toimimisesta. Kumpikin yrittäjä saa ohjelmaan hakiessaan määritellä esimerkiksi mieluisimman kohdemaan ja vaihtojakson keston.
Yrittäjien tukena toimii Suomessa tällä hetkellä kolme yhteyspistettä, jotka ovat Euroopan komission valitsemia. Yhteyspisteet opastavat kaikissa vaihtoon liittyvissä asioissa: auttavat hakemuksen tekemisessä, auttavat muodostamaan onnistuneen suhteen sopivan yrittäjän kanssa ja vastaavat kysymyksiin. Sekä alkava että kokenut yrittäjä voi hakea vaihto-ohjelmaan Erasmus nuorille yrittäjille -verkkosivuilla.

Aloitteleva yrittäjä, katso tämä. 

Kokenut yrittäjä, katso tämä. 

Yhteystiedot: 


Seinäjoen ammattikorkeakoulu – SeAMK 
Pauliina Mäntylä
040 830 0447
pauliina.mantyla2@seamk.fi
Verkkosivu


Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Heidi Lampinen
044 036 1619
heidi.lampinen@mikseimikkeli.fi
Verkkosivu


Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Sonja Kuosmanen
040 488 7461
sonja.kuosmanen@haaga-helia.fi
Verkkosivu