Ryhmätyöskentelyllä innovaatioita

Ryhmässä työskentely on parhaillaan uusia innovaatioita, saman vision jakamista ja itsensä kehittämistä. Pahimmillaan se on voimia vievää, vääriin asioihin keskittymistä ja jatkuvaa roolien hakemista. Yhteenkuuluvuus on osa onnellisuutta ja merkityksellisyyden kokemista. Onnellisuus ja merkityksellisyys ovat vankka alusta, aluksi vähän hatarammillekin visioille kasvaa kirkkaammiksi ja vahvemmiksi, vaikka välillä vähän tuulisikin.

Ryhmän kannalta on olennaista, että ryhmän jäsenet tietävät ketä ryhmään kuuluu ja kokevat itse kuuluvansa ryhmään. Olennaista on myös, että ryhmällä on yhteinen tavoite tai tehtävä. Jos yhteistä tavoitetta ei ole tai ryhmään kuulumisen tunne uupuu, ensimmäinen vastapuhuri saattaa olla kohtalokas eri suuntiin sinkoileville ryhmän jäsenille. Parhaimman tuloksen saamiseksi on tärkeää osata muodostaa ryhmä oikein ja rakentaa se vakaalle pohjalle.

Annastiina Rönn