Yrittäjähenkiset ikäluokat tulevat - onko Suomi valmis?

Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on viimeisten vuosien aikana vahvistunut merkittävästi. Global Entrepreneurship Monitor -tutkimuksen mukaan peräti 20 prosenttia 18–24-vuotiaista harkitsee perustavansa yrityksen seuraavan kolmen vuoden kuluessa. 2000-luvun alussa näin ajatteli vain muutama prosentti ikäryhmästä. Koko työikäisen väestön kiinnostus jää selvästi nuorten jälkeen.

Käynnissä on merkittävä asenteiden sukupolvimurros, jonka tuloksena työmarkkinoille on tulossa entistä yrittäjähenkisempiä nuoria. Suunta on tervetullut. Yrittäjäkuntamme ikääntyy nopeasti, joten markkinoille kaivataan uusia tulevaisuuden tekijöitä. Ilahduttavaa on myös huomata, että varsinkin korkeakouluopiskelijat ovat ottaneet yrittäjyyden omakseen. Suomen Yrittäjien viime vuonna julkistaman selvityksen mukaan heistä viidennes pitää yrittäjyyttä todennäköisenä urasuuntana. Tämä povaa hyvää kasvuyrityssektorillemme, joka on toistaiseksi ollut verrokkimaitamme suppeampi.

Onkin ikävä huomata, että valtaa käyttävä polvi ei näytä olevan valmis päästämään irti savupiippu-Suomesta, jonka rakenteet vastaavat aina vain heikommin uuden työnteon eetoksen synnyttämän yrittäjyys-Suomen tarpeisiin. Keskusjohtoiset työmarkkinamme ovat verraten epädynaamiset. Verotuksemme ei kannusta investoimaan kasvuun. Itsensä työllistävien asema on sosiaaliturvassa edelleen palkansaajia selvästi heikompi. Sääntelymme tappaa luovuutta ja yrittäjyyttä.

Suomen etsikkoaika on tässä ja nyt. Yrittäjähenkiset nuoret osaajat löytävät kyllä reitit itsensä toteuttamiseen – ne johtavat kuitenkin nopeasti muille maille, ellemme saa asioihin aitoa muutosta.