Miksi sisältömarkkinointi kannattaa?

Suurin osa yrittäjistä on varmasti joskus kuullut termin sisältömarkkinointi ja pohtinut, voisiko siitä olla hyötyä oman yrityksen markkinoinnissa. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle tuotettua hyödyllistä, jatkuvaa ja laadukasta sisältöä, josta vastaanottaja kokee saavansa jotain hyötyä, lisätietoa tai apua ongelmaansa. Yrittäjän kannalta sisältömarkkinoinnilla pyritään edistämään myyntiä ja sitä hyödynnetään erityisesti internet- ja some-markkinoinnissa

Nykyään asiakas etsii ensimmäisenä nimenomaan tietoa, kun hän harkitsee jonkin tuotteen tai palvelun ostoa. Hakukoneet ovatkin paras ystäväsi myynnissä: mikäli yrityksesi tuottaa asiakkaan tiedonjanon kannalta oleellista sisältöä, olet heti askeleen edellä kilpailijoita. Sisältömarkkinointia ovat esimerkiksi erilaiset blogikirjoitukset, vinkkivideot, asiakaslehdet, oppaat ja informatiiviset some-kampanjat.

Sisältömarkkinointi heittää perinteisen markkinointikäsityksen ylösalaisin, sillä markkinoinnin keskiöön otetaan yrityksen tuotteen tai palvelun sijasta asiakas. Enää ei siis hehkutetakaan oman tuotteen erinomaisuutta, vaan kerrotaan, kuinka se ratkaisee asiakkaan ongelman. Tämä voi monelle perinteiselle myyjälle kuulostaa naurettavalta: enkö saakaan puhua toista pyörryksiin omasta tuotteestani ja julistaa yksipuolisesti, miksi minun yritykseni on paras? Et, jos haluat tehdä hyvää sisältömarkkinointia.

Miksi sisältömarkkinointi myy? Koska se ei ahdista asiakasta, eikä asiakas koe, että hänelle ”tuputetaan” jotain. Nykypäivänä saamme koko hereilläoloaikamme mainosärsykkeitä joka puolelta, mikä on hyvin kuluttavaa. Sisältömarkkinointi tarjoaa helposti lähestyttävän keinon kertoa yrityksestäsi ja sen tarjonnasta asiakkaille. Yksisuuntainen osta-osta-markkinointi voi aiheuttaa pahimmillaan jopa asiakkaan etääntymisen yrityksestäsi, kun taas sisältömarkkinointi vetää hänet kuin huomaamatta luoksesi. Nykypäivänä vain kiinnostavat, laadukkaat ja asiakkaalle aidosti hyödylliset sisällöt kiinnostavat. Sisältömarkkinoinnin arvostuksen kasvaessa yritykset panostavatkin siihen nykyään yhä enemmän: viime vuosina on syntynyt jopa täysin uusia työnkuvia sisältömarkkinoinnin ympärille.

Yksi kysymys, johon törmään sisältömarkkinoinnin suhteen usein on se, miten se voi kannattaa, kun se ei suoraan johda kauppaan. Tämäkin on tietyllä tapaa virheellinen käsitys, sillä yhä useammin hyvä sisältömarkkinointi nimenomaan johtaa kauppaan ja voi tuottaa kertapanostuksen jälkeen kauppaa jatkossa kuin itsestään. Sisältömarkkinoinnin materiaaleja voidaan myös soveltaa eri kanaviin, muokata ja uusiokäyttää. Tärkeintä on luoda itselleen selkeä suunnitelma, millaista polkua pitkin asiakkaan haluaa maaliin johdattaa.

Kuten minkä tahansa yrityksen toiminnan, tulisi myös sisältömarkkinoinnin olla tavoitteellista. Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu sisältömarkkinointi on parhaassa tapauksessa internetin valloittava ja kohderyhmäsi tavoittava, 24/7 töissä oleva myyjä yrityksellesi – ilman, että asiakkaasi edes välttämättä hoksaa, että hänelle myydään mitään.

Mutta millaista on hyvä ja laadukas sisältömarkkinointi? Kiinnostavaa, viihdyttävää ja ennen kaikkea helposti lähestyttävää! Sisältömarkkinointi vaatii aina strategian ja pitkäjänteisyyttä. Tulokset eivät näy välttämättä heti, mutta ne voivat sitouttaa asiakkaan pidemmällä tähtäimellä vakituiseksi ostajaksi. On kuitenkin tärkeää tuntea oma kohderyhmä ja tuottaa nimenomaan sille mielekästä sisältöä, jotta homma toimii toivotusti.

Olet nyt tuottanut timanttista sisältöä juuri optimille kohderyhmälle – siinäkö se? Ei ihan, mutta melkein: hyväkään sisältö ei myy, jos asiakkaat eivät löydä sitä. Tässä kuvioon astuvat hakukoneoptimointi, sosiaalisen median aktiivisuus ja moni muu asia, joista saisi kirjoitettua kokonaan oman blogipostauksensa.

Sisältömarkkinointi on loistava tapa tuoda esiin omaa asiantuntijuutta sellaisella tavalla, joka kiinnostaa asiakasta. Sisältömarkkinoinnin ytimen voisikin oikeastaan kiteyttää yhteen lauseeseen: menesty auttamalla asiakastasi menestymään!

Priska Autio